Viipekeeletõlkide OÜ

Teenused

Pakume viipekeele tõlketeenust ja kirjutustõlketeenust. 

Viipekeele tõlketeenust teeme nii  suulises (sünkroontõlge; järeltõlge),  kui ka kirjalikus vormis alljärgnevates töökeeltes, seejuures on üheks töökeeleks alati viipekeel:

 • eesti viipekeel
 • vene viipekeel
 • rahvusvaheline viiplemine
 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
Kirjutustõlketeenust teeme suulisest eesti keelest eesti keele kirjalikku vormi. Teistes keeltes pakume kirjutustõlget masintõlkena, kuid lähtekeeleks on alati suuline eesti keel. 

Mis on mis?

Sünkroontõlge on tõlge, mis toimub samaaegselt originaalteksti esitusega.

Järeltõlge on tõlge, mis toimub vaheldumisi originaalteksti esitusega lõikude kaupa.

Kirjalik tõlge on tõlge, kus viipekeelne tekst tõlgitakse ja esitatakse kirjalikus vormis ning kirjalik tekst tõlgitakse viipekeelde ja esitatakse viibeldud vormis.

Kirjutustõlge  on tõlge ühe keele sees - suulisest eesti keelest kirjalikku eesti keelde. Kirjutustõlkes kirjutatakse suuline kõne samaaegselt selle esitamisega kirjalikus vormis nii, et kirjutustõlketeenuse kasutaja saab seda ekraanilt lugeda.

Tõlketeenuse kõrval on Viipekeeletõlkide OÜ-lt  võimalik kokkuleppeliste hindadega tellida  ka mitmesuguseid kuulmispuude spetsiifikast tulevaid teenuseid  (suultlugemisteenus, koolitusteenus, nõustamisteenus).  

 Mis on mis?

 • suultlugemisteenus
  • Eestikeelse hääletu kõne mõistetavaks tegemine suulises või kirjalikus vormis.
 • koolitusteenus 
  • Viipekeeletõlkimine ja tõlketeenuse
  • Eesti kurtide kultuuri (sh eesti viipekeele kui võõrkeel) ja kogukonna olemus
  • Kuulmispuudega isikute õigused Eesti seadustes.
 • nõustamisteenus
  • Kuulmispuudega isikute õigusalane nõustamine
  • Kuulmispuudega isikute tõlkealane nõustamine (probleemid seoses tõlgi rolli ja ülesannetega)
  • Kuulmispuudest tulenev psühho-sotsiaalne nõustamine (kurtuse mõju ja eripära inimese arengule, suhetele, toimetulekule ühiskonnas jmt).