Viipekeeletõlkide OÜ

Teenused

Pakume tõlketeenust nii  suulises (sünkroontõlge; järeltõlge),  kui ka kirjalikus vormis alljärgnevates töökeeltes, kusjuures üheks töökeeleks on alati viipekeel:

 • eesti viipekeel
 • vene viipekeel
 • rahvusvaheline viiplemine
 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel

Mis on mis?

Sünkroontõlge on tõlge, mis toimub samaaegselt originaalteksti esitusega.

Järeltõlge on tõlge, mis toimub vaheldumisi originaalteksti esitusega lõikude kaupa.

Kirjalik tõlge on tõlge, kus viipekeelne tekst tõlgitakse ja esitatakse kirjalikus vormis ning kirjalik tekst tõlgitakse viipekeelde ja esitatakse viibeldud vormis.

Tõlketeenuse kõrval on Viipekeeletõlkide OÜ-lt  võimalik kokkuleppeliste hindadega tellida  ka mitmesuguseid kuulmispuude spetsiifikast tulevaid teenuseid  (suultlugemisteenus, koolitusteenus, nõustamisteenus).  

 Mis on mis?

 • suultlugemisteenus
  • Eestikeelse hääletu kõne mõistetavaks tegemine suulises või kirjalikus vormis.
 • koolitusteenus 
  • Viipekeeletõlkimine ja tõlketeenuse
  • Eesti kurtide kultuuri (sh eesti viipekeele kui võõrkeel) ja kogukonna olemus
  • Kuulmispuudega isikute õigused Eesti seadustes.
 • nõustamisteenus
  • Kuulmispuudega isikute õigusalane nõustamine
  • Kuulmispuudega isikute tõlkealane nõustamine (probleemid seoses tõlgi rolli ja ülesannetega)
  • Kuulmispuudest tulenev psühho-sotsiaalne nõustamine (kurtuse mõju ja eripära inimese arengule, suhetele, toimetulekule ühiskonnas jmt).