Viipekeeletõlkide OÜ

Tasuta kirjutustõlketeenus

Tasuta kirjutustõlketeenuse sihtrühma kuuluvad erivajadusega vähenenud töövõimega tööealised inimesed (16-aastane kuni vanaduspensioniealine).

Kirjutustõlketeenust rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest rahastatava prioriteetse suuna 3 „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ meetme 3.1 „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ tegevuse 3.1.1 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevuse „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“ raames.

Kirjutustõlget tehakse erinevates tõlkesituatsioonides (näiteks tõlkevaldkondades nagu olmetõlge, meditsiinitõlge) vastavalt tõlgi/tõlkide pädevusele.

Enamasti kasutatakse üle 30 minuti kestvates tõlkesituatsioonides kahte tõlki

Kirjutustõlke tellimustele vastatakse 48 tunni jooksul.
 
Ettetellimise ajad:
- alla 1 tunni kestvate tõlkimiste puhul vähemalt 3 päeva ette
- üle 1 tunni kestvate tõlkimiste puhul vähemalt 7 päeva ette 
- suurürituste (konverentsid jms) puhul vähemalt 1 kuu ette
- õigustõlke puhul (nt notaris, prokuratuuris, politseiasutuses vms olukordades) vähemalt 7 päeva ette
- muude tõlkesituatsioonide puhul peab etteteatamise aeg jääma üldisest valdkonna spetsiifikast tulenevatesse mõistlikkuse piiridesse
 
Tellimuste täitmisest keeldumine:
Tõlketellimuse täitmisest keeldumise põhjused:
- teenuse tellija ei kuulu sihtrühma või puudub selle kohta kinnitus
- tõlketellimuses soovitud ajal ei ole võimalik tõlki/tõlke pakkuda
- tõlkimiseks ettevalmistumise aeg ei ole piisav

Teenuse osutamise maht ja aeg.:
 Teenuseosutaja pakub Teenust vastavalt esitatud tellimustele ning tõlkide kättesaadavusele.
Teenuse osutamise piirkonnaks on peamiselt Eesti Vabariik.
 Väikseim ühe tellimuse kestuse arvestamine on:
    -  ühe tõlgi puhul 30 (kolmkümmend) minutit;
    - kahe tõlgi puhul 1 (üks) tund

Teenuse väiksem arvestuslik ühik on 30 (kolmkümmend) minutit.

Kui tõlk tellitakse tõlkima väljaspool Eesti Vabariiki ning Teenuseosutaja leiab, et tellimuse täitmine on otstarbekas, tasub klient ise kõik kulud peale tegeliku tõlkimise aja, sealhulgas reisimisega seotud kulud.

Tellimine

ulvi@viipekeeletolgid.ee või info@viipekeeletolgid.ee
Tellimisvorm

Aruandlus

Täida aruanne siin. 

Kirjutustõlgid

Meie kirjutustõlgid leiad siit.