Viipekeeletõlkide OÜ

Meie koolitused

Vene viipekeele jätkukursus eesti viipekeele tõlkidele

Viipekeeletõlkide OÜ viib läbi koostöös Sotsiaalkindlustusametiga vene viipekeele kursuse iseseisva keelekasutaja taseme saavutamiseks (oskustase A2). 

Õppima on oodatud aktiivselt tööturul tõlketeenust osutavad viipekeeletõlgid (kuuljad ja kurdid), kes soovivad edasi arendada oskusi vene viipekeelest. Eelduseks on vene keele valdamine algtasemel.

Õpetamine toimub eesti ja vene viipekeeles ajavahemikul oktoober 2022 – juuni 2023.

Õppetöö viiakse läbi kontaktõppena (60 akadeemilist tundi) ja veebiõppena (30 akadeemilist tundi). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi laupäeviti Tallinnas, Tartus ja Narvas. Koolituspäeva pikkuseks on 6-8 akadeemilist tundi. Veebiõpe viiakse läbi Zoomi keskkonnas ühel nädalapäeval ja õhtusel ajal, õppetöö pikkuseks 2 akadeemilist tundi. Konkreetsed päevad ja kellaalad lepitakse kokku konsensuse põhimõttel pärast koolitusgrupi komplekteerimist. Tegemist on tsükliõppega.

Õppetöö on praktilise iseloomuga, sisaldab igapäevaelu probleemidega seotud viipevara omandamist.    

Õpetajateks on vene kurtide kogukonnaga seotud ja vene viipekeelt valdavad kuulmislangusega isikud.

Õppijale on koolitus tasuta. Kontaktõppe päevadel tagatakse lõuna ja kohvipausid. Sõidu- ja ööbimiskulusid ei kompenseerita. 

Oma osalemissoovist anna teada registreerudes koolitusele hiljemalt 07. augustiks 2022.a.

Selleks täida sooviavalduse vorm siin.

Kiirusta registreerimisega, sest kohtade arv on piiratud.

Kui pärast registreerimist (enne koolituse algust) otsustad koolitusest loobuda, siis teavita sellest koheselt koolituse kontaktisikut e-kirja teel. 

Õppekava leiad siit. 

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:

Regina Paabo
regina@viipekeeletolgid.ee
533 58894